Site news

Porirua Campuses: Stress Less Week, 7 - 11 November 2016

 
Picture of Whitireia Online
Porirua Campuses: Stress Less Week, 7 - 11 November 2016
by Whitireia Online - Friday, 4 November 2016, 3:07 PM
 

When: Monday 7 November to Friday 11 November 2016
Where: Wi Neera Drive Campus Porirua, Room D037
Time: 9:00 am to 4:00 pm

Stress Less Week Porirua